dinsdag 3 mei 2016

Euribor

Euribor


Euribor is een afkorting van Euro Interbank Offered Rate. Euribor is de rente waartegen 57 Europese banken bereid zijn leningen in euro's tegen elkaar te verstrekken. Elke werkdag wordt om 11:00 CET (Central European Time) de Euribor rente vastgesteld en doorgegeven aan deelnemende partijen en aan de pers. De hoogte van de Euribor rente tarieven (en andere basisrente tarieven) hangt met name af van de economische omstandigheden, zoals de groei van de economie en de hoogte van de inflatie.

De Euribor rente tarieven worden in de financiële wereld ook gebruikt voor het vaststellen van rentes voor allerlei afgeleide producten, zoals bijvoorbeeld hypotheken, leningen, spaarrekeningen en renteswaps. Euribor bestaat sinds 1999 en is de voorloper van Euribor was Aibor.
Gebruikte begrippen in euribor


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


afgeleide producten
  ... De afgeleide producten worden meestal derivaten genoemd het zijn financi ële producten die alleen kunnen bestaan omdat ze gebaseerd zijn...Lees meer
aibor
  ... aibor staat voor amsterdam interbank offered rateaibor is het rentepercentage dat nederlandse banken elkaar berekenen bij onderlinge leningen...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
interbank offered rate
  ... de inter bank offered rate is het rentetarief waartegen banken elkaar deposito's aanbieden...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer