dinsdag 3 mei 2016

EURCO

EURCO


De EURCO was in de tijd van de EEG de internationale rekeneenheid voor obligatieleningen.

De EURCO was daarbij gebaseerd op een mandje van EGvaluta's zoals in de leningsvoorwaarden was vastgelegd.