dinsdag 3 mei 2016

escrow receipt

escrow receipt


Het gebruik van een escrow receipt is een weinig gebruikte constructie, waarbij een belegger de onderliggende waarde bij de ene bank neerlegt, en callopties schrijft bij een andere.

De eerste bank kan dan een verklaring afgeven dat de belegger de onderliggende waarde inderdaad bezit , zodat de andere bank ze als een gedekte positie kan beschouwen.

Deze verklaring heet een escrow receipt.
Gebruikte begrippen in escrowreceipt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
escrow
  ... onder de term escrow verstaan we een akte die bij een derde wordt bewaard tot het moment waarop aan bepaalde...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer