dinsdag 3 mei 2016

Erfpachtscanon

Erfpachtscanon


Het is mogelijk dat u een woning koopt, zonder dat u eigenaar wordt van de grond. In dat geval krijgt u de grond in erfpacht. Voor het gebruik van de grond betaalt u jaarlijks een vast bedrag aan de eigenaar: de erfpachtscanon.
Gebruikte begrippen in erfpachtscanon


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
erfpacht
  ... erfpacht vinden we in bepaalde gemeenten sommige huizen staan dan op grond die bijvoorbeeld eigendom van de gemeente is...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer