dinsdag 3 mei 2016

EMU-schuldquote

EMU-schuldquote


Onder de EMU-schuldquote verstaan we de schuld van de gehele overheid (Rijk, gemeenten en provincies) uitgedrukt in een percentage van het bruto binnenlands produkt (BBP) .
Gebruikte begrippen in EMU schuldquote


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer