woensdag 4 mei 2016

Emissierechten

Emissierechten


Emissierechten worden verhandeld tussen bedrijven met veel milieuonvriendelijke CO2 uitstoot en milieuvriendelijke bedrijven zonder of met weinig van deze uitstoot.

Ook springen banken in deze handel door projecten op te starten met weinig uitstoot, zodat er aan de rechten verdiend kan worden, bijvoorbeeld met windparken in China en een waterkrachtcentrale in Ecuador.

Er worden 2 soorten emissierechten onderkend, nl. EUA's ofwel ( European Uninion Allowances) die projecten binnen de EU betreffen en CER's (Gecertificeerde Emissie reductie) waar het om projecten over de gehele wereld gaat.

Omdat CER's in het algemeen veel goedkoper opgezet kunnen worden zijn deze aanzienlijk goedkoper dan EUA's.

Wel mogen CERS als aanzien risicovoller worden beschouwd.
Gebruikte begrippen in emissierechten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
gecertificeerde emissie reductie
  ... de gecertificeerde emissie reductie of cer is een vorm van een verhandelbaar emissierecht in co2...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer

Begrippen waar emissierechten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


EUA
  ... een european union allowance of eua is een vorm van een verhandelbaar emissierecht in co2...Lees meer
european union allowance
  ... een european union allowance of eua is een vorm van een verhandelbaar emissierecht in co2...Lees meer
verhandelbare emissierechten
  ... onder zogenaamde verhandelbare emissierechten verstaan we het recht dat een bedrijf heeft om een eigen overschot ban een bepaalde...Lees meer