zaterdag 7 mei 2016

Embargo

Embargo


Onder een publicatie onder embargo verstaan we een verbod tot publicatie van een bericht tot een bepaald uur op een bepaalde dag in de nabije toekomst.

Deze maatregel wordt bijvoorbeeld toegepast op jaarverslagen zodat journalisten of financieel analisten er direct op kunnen reageren.

Het embargo wordt uitgevaardigd door degene van wie het bericht afkomstig is.
Gebruikte begrippen in embargo


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.Begrippen waar embargo in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


oliemarkt
  ... in de wereld van de grondstoffenmarkten behoort de oliemarkt tot de belangrijkste en we vinden olie er in verschillende vormen...Lees meer
geheimhouding
  ... onder het begrip geheimhouding verstaan we in de financiele wereld de verplichting om verkregen gegevens niet te openbaren wat ook...Lees meer
publikatie onder embargo
  ... onder een publikatie onder embargo verstaan we een publicatie die pas op een bepaald moment openbaar mag worden...Lees meer