maandag 9 mei 2016

EGverordening

EGverordening


Een EG verordening was een ten tijde van de EEG, dus voor de Europese Unie een bindende instructie,die een algemene strekking had en in al zijn onderdelen even verbindend was en die zo nodig de wetgeving van elke lidstaat van de Europese Gemeenschappen kon vervangen.