maandag 9 mei 2016

egalisatiereserve

egalisatiereserve


Onder een egalisatiereserve verstaan we een reserve die gevormd wordt om kosten die weliswaar regelmatig maar niet elk jaar worden gemaakt voor een evenredig deel ten laste van de fiscale jaarwinst te brengen.
Gebruikte begrippen in egalisatiereserve


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer

Begrippen waar egalisatiereserve in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


fiscale reserve
  ... onder de fiscale reserves verstaan we een drietal reserves die een ondernemer onder bepaalde voorwaarden kan vormen ten...Lees meer