maandag 9 mei 2016

economisering van de samenleving

economisering van de samenleving


Onder de economisering van de samenleving verstaan we het vergroten van de rol van markten en contracten als coördinatiemechanismen, zodat een minder groot beroep hoeft te worden gedaan op normen bij het coördineren van activiteiten.

Voorbeelden van economisering is het vervangen van monopolies van de overheid door marktwerking, zoals bij de nutsbedrijven en de telecommunicatie.

Gebruikte begrippen in economisering van de samenleving


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer