maandag 9 mei 2016

economisch handelen

economisch handelen


De term economisch handelen vinden we in de economie bij het bestuderen van de aanwending van middelen die voor de bevrediging van verschillende behoeften in een samenleving kunnen dienen.

De hoeveelheid van die middelen is echter meestal niet voldoende om in alle behoeften van iedereen te voorzien.

Burgers, bedrijven en andere partijen in de samenleving moeten daarom doorlopend keuzes maken.

Dit steeds maar kiezen tussen de schaarse middelen heet economisch handelen.
Gebruikte begrippen in economisch handelen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


behoeften
  ... In de economische terminologie verstaan we onder behoeften de wensen van de mensen in de economie gaat het alleen om...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer

Begrippen waar economisch handelen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


homo economicus
  ... de term homo economicus slaat op de veronderstelling dat de economische mens rationeel handelt waarbij met rationeel economisch handelen...Lees meer
rationeel economisch handelen
  ... het al dan niet rationeel economisch handelen van consumenten en beleggers is al vaak bestudeerd vastgelegd en besproken...Lees meer