dinsdag 10 mei 2016

daggeldrente

daggeldrente


Onder de daggeldrente verstaan we de rente die verschuldigd is, als men een daggeldlening ter beschikking krijgt.
Gebruikte begrippen in daggeldrente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer