maandag 16 mei 2016

dagelijkse rentemethode

dagelijkse rentemethode


Onder de dagelijkse rentemethode verstaan we een methode van het berekenen, waarbij de periode waarover rente over het saldo wordt berekend, wordt uitgedrukt in dagen.

Deze methode wordt toegepast bij alle vormen van rekeningcourantrekeningen en spaarrekeningen.

Als iemand bijvoorbeeld 1000 euro op zijn rekening heeft en hij neemt er op de 15e de helft van op dan wordt er 15 dagen over 1000 berekend en 16 dagen (bij een maand van 31 dagen) een bedrag van 500.
Gebruikte begrippen in dagelijkse rentemethode


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiĆ«le wereld de deelnemende...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer