maandag 16 mei 2016

Daagsdispositie

Daagsdispositie


Onder het begrip daagsdispositie verstaan we het van dag tot dag reguleren van het rekening-courantsaldo in euro's bij De Nederlandsche Bank NV en andere banken.

We spreken dan van de zogenaamde kaspositie.

Dit vormt een onderdeel van het kasbeheer.
Gebruikte begrippen in daagsdispositie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer