zondag 15 mei 2016

cyclische bedrijfstak

cyclische bedrijfstak


Onder een cyclische bedrijfstak verstaan we een bedrijfstak die veel sterker dan andere bedrijfstakken op de normale bewegingen van de conjunctuur reageert.
Gebruikte begrippen in cyclische bedrijfstak


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijfstak
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat...Lees meer
conjunctuur
  ... de conjunctuur is de golfbeweging in de hoogte van het nationaal inkomen als gevolg van de veranderende vraagfactoren...Lees meer