maandag 16 mei 2016

cut throat competition

cut throat competition


Onder cut throat competition ofwel letterlijk een halsafsnijdende concurrentie verstaan we een keiharde strijd tussen de concurrenten in een oligipolie, die vaak tot gevolg heeft dat het aantal concurrenten steeds kleiner wordt of dat er zelfs een monopolie ontstaat.
Gebruikte begrippen in cut throat competition


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


concurrentie
  ... onder concurrentie mededingen of wedijveren verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te...Lees meer
monopolie
  ... we spreken van een monopolie als er slechts één aanbieder is en er meerdere vragende partijen zijn bij een homogeen...Lees meer