maandag 9 mei 2016

crowding out

crowding out


crowding out is het verschijnsel dat een activiteit van de overheid andere uitgaven van bedrijven en/of gezinnen gaat verdringen.

Bijvoorbeeld een verhoging van de overheidsbestedingen kan de particuliere investeringen verdringen, omdat de overheid door het lenen de kapitaalmarkt verkrapt waardoor ze lenen voor particulieren duurder maakt.
Gebruikte begrippen in crowdingout


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
kapitaalmarkt
  ... de term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld er wordt op deze markt een onderscheid...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
overheidsbestedingen
  ... de overheidsbestedingen zijn de som van de overheidsconsumptie en de overheidsinvesteringen...Lees meer