maandag 16 mei 2016

Covered red clause

Covered red clause


Met de handelsterm covered red clause bedoelen we de red clause die het verlenen van voorschotten, onder het desbetreffende documentair krediet, alleen toestaat als er bepaalde en nader omschreven zekerheden worden gegeven.

In plaats van covered red clause spreekt men ook wel van secured red clause genoemd.
Gebruikte begrippen in covered redclause


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
red clause
  ... een zogenaamde red clause was een vroeger in een documentair krediet aangebrachte clausule geschreven in rode inkt op grond...Lees meer