maandag 16 mei 2016

cost insurance and freight

cost insurance and freight


Onder het handelsbegrip Cost insurance and freight verstaan we een leveringsconditie, waarbij de verkopende partij de assurantie-, vracht- en andere kosten moet dragen tot de haven van bestemming.

De goederen blijven voor rekening en risico van de verkoper tot ze in de haven van verscheping, de railing van het schip zijn gepasseerd.

Cost, insurance and freight wordt in de praktijk afgekort, aangeduid als CIF.
Gebruikte begrippen in costinsurance and freight


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
leveringsconditie
  ... een leveringsconditie is in het koopcontract opgenomen deze clausule die bepaalt waar de levering van de goederen moet geschieden en...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer