maandag 16 mei 2016

coöperatie

coöperatie


Een coöperatie is een vorm van economische samenwerking in de vorm van een coöperatieve vereniging.

Zijn de letters UA (afkorting van uitgesloten aansprakelijkheid) aan de naam van de coöperatie toegevoegd, dan zijn de leden niet aansprakelijk voor de verbintenissen die de vereniging aangaat.

Zijn de leden wel aansprakelijk voor de verbintenissen dan worden de letters WA (afkorting voor wettelijk aansprakelijk) toegevoegd.

De coöperatie komen we nog wel eens tegen in de agrarische sector.
Gebruikte begrippen in coöperatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aansprakelijkheid
  ... Onder het juridische begrip aansprakelijkheid verstaan we de verantwoordlijkheid in rechte voor een schuld die in het algemeen een schuld...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer