maandag 16 mei 2016

contingenteringsregeling van De Nederlandsche Bank NV

contingenteringsregeling van De Nederlandsche Bank NV


De zogenaamde contingenteringsregeling van De Nederlandsche Bank NV is een regeling die geldt voor banken en wisselmakelaars,. In deze regeling is per instelling het toegestane gemiddeld beroep op de rekeningcourant en disconteringsfaciliteit bij De Nederlandsche Bank NV (DNB) in een bepaalde periode vastgesteld.

Bij overschrijding van dit contingent wordt een extra renteopslag boven de voorschotrente in rekening gebracht.

Ook kan DNB de deze bank naast de extra rente aanwijzingen geven om het beroep terug te brengen binnen het contingent.
Gebruikte begrippen in contingenteringsregeling van de Nederlandsche Bank NV


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
contingent
  ... we spreken van een contingent als er een maximum is gesteld aan de hoeveelheid van een goed dat in een...Lees meer
contingenteringsregeling
  ... de contingenteringsregeling is een regeling die de algemene voorwaarden voor het kunnen lenen door commerci ële banken bij de dnb zie...Lees meer
rekeningcourant
  ... de gebruikelijke bankrekening is een voorbeeld van een rekeningcourant een rekening waar men altijd geld op kan storten dan wel...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
renteopslag
  ... de renteopslag is een verhoging van de basishypotheekrente de basisrente geldt meestal voor hypotheken met nationale hypotheek garantie naarmate het...Lees meer
voorschotrente
  ... onder de voorschotrente verstaan we de rente die de nederlandsche bank in rekening brengt aan banken voor opgenomen voorschotten tegen...Lees meer