woensdag 18 mei 2016

Consortium bank

Consortium bank


Een Consortium bank is een door een aantal banken opgerichte, als zelfstandig rechtspersoon opererende joint venture met uiteenlopende doelstelling, zoals de handel en kredietverlening in Eurovaluta.
Gebruikte begrippen in consortiumbank


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
consortium
  ... in het algemeen verstaan we onder een consortium een tijdelijke samenwerkingsvorm van een groep banken in het binnenland en of...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer

Begrippen waar consortiumbank in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


consortium
  ... een zogenaamde consortiumbank is een door een aantal banken opgerichte joint venture deze joint venture kan dan als zelfstandig rechtspersoon opereren...Lees meer