woensdag 18 mei 2016

Consolidatie van een schuld

Consolidatie van een schuld


Onder een consolidatie van een schuld verstaan we het omzetten van een kortlopende schuld in een lening op lange of middellange termijn.
Gebruikte begrippen in consolidatie van een schuld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


consolidatie
  ... consolidatie is het samenvoegen van alle afzonderlijke jaarrekeningen van bedrijven die tot een concern of conglomeraat behoren...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer