woensdag 18 mei 2016

Connossement op naam

Connossement op naam


Een connossement op naam is ook bekend als een rectaconnossement. Een Connossement op naam is een connossement dat op naam luidt van degene aan wie de goederen geleverd dienen te worden en waarin de woorden "of aan diens order" zijn doorgehaald.

Ook wordt wel de aanduiding "niet aan order" opgenomen.
Gebruikte begrippen in connossement op naam


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer