zondag 22 mei 2016

Collectieve uitgavenquote

Collectieve uitgavenquoteDe collectieve uitgavenquote is het het totaal van de gezamenlijke uitgaven van de rijksoverheid, de sociale fondsen en de zorgsector, uitgedrukt in een percentage van het bruto binnenlands product.
Gebruikte begrippen in collectieve uitgaven quote


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


uitgavenquote
  ... onder de uitgavenquote verstaan we de collectieve uitgaven uitgedrukt in een percentage van het bruto binnenlands product...Lees meer