donderdag 19 mei 2016

Collectieve ontvangsten

Collectieve ontvangsten


De collectieve ontvangsten ofwel de collectieve middelen omvatten de belastingen, de premies voor de sociale verzekeringen en voorheen ook enkele niet-belastingmiddelen zoals de omroepbijdrage, het schoolgeld en de milieuheffingen.
Gebruikte begrippen in collectieveontvangsten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
omroepbijdrage
  ... een bedrag dat in het verleden in nederland periodiek aan de overheid moest worden betaald om gebruik te mogen maken...Lees meer
sociale verzekeringen
  ... de zogenaamde sociale verzekeringen vormen het deel van de sociale zekerheid met een verzekeringskarakter omdat het uit premies wordt...Lees meer