donderdag 19 mei 2016

collectieve lastendruk

collectieve lastendruk


Onder de collectieve lastendruk verstaan we het totaal van de collectieve lasten (belastingen en premies voor de sociale verzekeringen) uitgedrukt in een percentage van het bruto binnenlands product ofwel afgekort het BBP.
Gebruikte begrippen in collectieve lastendruk


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
bruto binnenlands product
  ... het bruto binnenlands product is een graadmeter voor de omvang van een economie het bruto binnenlands product is de...Lees meer
collectieve lasten
  ... de collectieve lasten zijn een verzamelnaam voor de belastingen de premies voor de sociale verzekeringen en enkele niet belastingmiddelen...Lees meer
sociale verzekeringen
  ... de zogenaamde sociale verzekeringen vormen het deel van de sociale zekerheid met een verzekeringskarakter omdat het uit premies wordt...Lees meer

Begrippen waar collectieve lastendruk in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


begrotingsnormering
  ... Onder begrotingsnormering verstaan we het stellen van normen voor verschillende kengetallen in de begroting bijvoorbeeld bij de overheidafwijkingen van de...Lees meer
noemereffect
  ... bekende verhoudingsgetallen zoals de collectieve lastendruk en de schuldquote vallen door het noemereffect lager uit dank zij de groei van...Lees meer