donderdag 19 mei 2016

collectieve lasten

collectieve lasten


De collectieve lasten zijn een verzamelnaam voor de belastingen, de premies voor de sociale verzekeringen en enkele niet-belastingmiddelen.

Onder dit laatste vallen zaken zoals de vroegere omroepbijdrage, schoolgeld en milieuheffingen. Het zijn, kortom, alle zaken waar we als burger voor moeten betalen aan de overheden.
Gebruikte begrippen in collectieve lasten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
omroepbijdrage
  ... een bedrag dat in het verleden in nederland periodiek aan de overheid moest worden betaald om gebruik te mogen maken...Lees meer
sociale verzekeringen
  ... de zogenaamde sociale verzekeringen vormen het deel van de sociale zekerheid met een verzekeringskarakter omdat het uit premies wordt...Lees meer

Begrippen waar collectieve lasten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


collectieve lastendruk
  ... onder de collectieve lastendruk verstaan we het totaal van de collectieve lasten belastingen en premies voor de sociale verzekeringen...Lees meer