donderdag 19 mei 2016

Collateral

Collateral


Onder Collateral verstaan we iets kapitaalwaardigs dat als onderpand of zekerheid moet dienen voor het terugbetalen van een lening of voor het nakomen van een verplichting.

Een voorbeeld is een onderpand bij shortposities zoals een geschreven optie zonder dekking. Vaak wordt hiervoor de effectenportefeuille als collateral gebruikt.





Gebruikte begrippen in collateral


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

clearing
  ... clearing is het onderling verrekenen van effecten en optietransacties stel een bank heeft 2 klanten jansen en pietersen...Lees meer
effectenportefeuille
  ... een effectenportefeuille is de verzamelnaam voor het gehele effectenbezit van een belegger...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
margin
  ... margin is de engelse term voor een geldbedrag dat u bij uw bank of commissionair als zekerheid moet stellen voor...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Begrippen waar collateral in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bijkomstige rechten
  ... de term bijkomstige rechten komt uit het nbw bijkomstige rechten zijn rechten die naast de uit een rechtsverhouding voortvloeiende...Lees meer