donderdag 19 mei 2016

Coëfficient

Coëfficient


Een coëfficient is een constante die wordt gebruikt om met een ander getal of serie getallen vermenigvuldigd te worden.

Stel we hebben de formule Y= 3x + ax dan zijn "3" en "a" de coëfficiënten.

In de financiële wereld is de coëfficient de factor die de verhouding tussen twee veranderlijke grootheden aangeeft, bijv. een voorgeschreven dekkingspercentage voor de geldhoeveelheid, een solvabiliteitsnorm enz.

Vertalingen van coëfficient

Engels:  coefficient

Gebruikte begrippen in coefficient


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

dekkingspercentage
  ... onder het dekkingspercentage verstaan we in de economie de mate waarin de invoer kan worden betaald uit de opbrengst van...Lees meer
geldhoeveelheid
  ... de geldhoeveelheid is de totale hoeveelheid giraal geld en chartaal geld dat op een bepaald moment in een land in...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer