zondag 22 mei 2016

Club van Rome

Club van Rome


De Club van Rome was een groep geleerden en industriëlen die begin 1970 dringend aandacht vroegen voor het milieu. En de begrensdheid voor de groei door de natuur. In het rapport "grenzen aan de groei" werden zorgen ge-uit over uitputting van grondstoffen, vervuiling ,bevolkingsgroei, industrialisatie en het zette het milieu meer als factor van betekenis op de agenda.

Volgens velen schoot het rapport door in zijn zwartgalligheid en was het daardoor onrealistisch. Daarom werd het in een later stadium afgezwakt tot een vraag om meer aandacht voor duurzaamheid.
Gebruikte begrippen in club van rome


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
milieu
  ... het natuurlijk milieu dat meestal kortweg de natuur wordt genoemd kan worden gezien als een soort overkopeling van het economisch...Lees meer
natuur
  ... met het brede begrip natuur beschrijven we in de economische wetenschappen alles dat vanzelf aanwezig is in een economiewe spreken...Lees meer