zondag 22 mei 2016

Clean red clause

Clean red clause


De Clean red clause is een clausule die de bank waar een documentair krediet beschikbaar is, machtigt aan de begunstigde op diens verzoek binnen bepaalde grenzen blanco voorschotten te verstrekken die uit de opbrengst van het krediet moeten worden afgelost.

De clean red clause wordt ook wel unsecured red clause genoemd.
Gebruikte begrippen in clean red clause


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
red clause
  ... een zogenaamde red clause was een vroeger in een documentair krediet aangebrachte clausule geschreven in rode inkt op grond...Lees meer