zondag 22 mei 2016

circuit van waardeoverdrachten

circuit van waardeoverdrachten


De term circuit van waardeoverdrachten komt uit de pensioenwereld en slaat op de situatie waarin een aantal bedrijven of andere instellingen samenwerkt om te trachten waardeoverdrachten van pensioenen te uniformeren.

Binnen zo'n circuit van waardeoverdrachten bestaan vaste regels voor het berekenen van de af te kopen pensioenaanspraken en de pensioenaanspraken die de ontvanger van de overdrachtwaarde krijgt.
Gebruikte begrippen in circuit van waardeoverdrachten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer