maandag 23 mei 2016

Chertepartij

Chertepartij


Onder de chertepartij verstaan we een overeenkomst waarbij een zeeschip of een gedeelte van dat schip voor een aantal reizen (bij een zogenaamde reischarter), dan wel voor een bepaalde tijdsduur (dit wordt een tijdcharter genoemd) door een vervrachter ter beschikking gesteld wordt van een bevrachter.

Vertalingen van chertepartij

Engels: charter party  

Gebruikte begrippen in chertepartij


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
reischarter
  ... een reischarter is een overeenkomst waarbij een vervoermiddel of een gedeelte van dat vervoermiddel wordt gecharterd en waarbij de overeenkomst...Lees meer
tijdcharter
  ... een tijdcharter is een overeenkomst waaronder een vervoermiddel gecharterd wordt voor een bepaalde tijdsduur...Lees meer
vervrachter
  ... onder de vervrachter verstaan we degene van wie de bevrachter een aangewezen schip geheel of gedeeltelijk heeft gecharterd...Lees meer

Begrippen waar chertepartij in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


chertepartij connossement
  ... onder een chertepartijconnossement verstaan we een connossement dat verwijst naar de condities van de chertepartij waaronder het connossement is afgegeven...Lees meer