maandag 23 mei 2016

Chequeprovisiekosten

Chequeprovisiekosten


Onder chequeprovisiekosten verstaan we de provisie die in rekening wordt gebracht voor binnenlandse cheques, getrokken op en uitbetaald resp. verrekend door een bank in het binnenland.

Deze provisie komt ten laste van de trekker en valt toe aan de bank van de begunstigde van de cheque.

Voor cheques die in opdracht van een cliënt door een bank op zichzelf zijn afgegeven of op een bank in het buitenland, wordt een minimum bedrag aan de desbetreffende cliënt in rekening gebracht.

Vertalingen van chequeprovisiekosten

Engels: cheque commission expenses  

Gebruikte begrippen in chequeprovisiekosten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer
trekker
  ... de trekker is degene die een door hem ondertekende cheque of wissel uitgeeft...Lees meer