maandag 23 mei 2016

Chequeobligo

Chequeobligo


Onder het chequeobligo verstaan we dat obligo dat de bank ten name van een cliënt administreert.

Het obligo komt overeen met de grootte van het bedrag van de cheque.

De bank heeft deze cheque overgenomen onder gewoon voorbehoud.

Dit obligo loopt tot het moment waarop de cheque is uitbetaald door de bank, waarop de cheque luidt of het moment waarop de rekening van de cliënt van wie de cheque werd overgenomen, is belast in verband met het onbetaald blijven van de cheque.

Vertalingen van chequeobligo

Engels: cheque liability  

Gebruikte begrippen in chequeobligo


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
obligo
  ... het begrip obligo kent meerdere betekenissen...Lees meer