maandag 9 mei 2016

Chaos theorie

Chaos theorie


De zogenaamde Chaos theorie wordt gebruikt voor de beschrijving van het gedrag van niet-lineaire systemen. In plaats van chaos theorie spreken we ook wel van onderzoek naar het gedrag van dynamische systemen.  Chaos heeft hierbij vooral een technische betekenis. Het woord chaos zoals we dat in het dagelijkse spraakgebruik kennen speelt hier in feite geen rol.

In een op het eerste gezicht complex systeem wordt de onderliggende ordening gezocht. Bijna alle systemen blijken een dergelijke ordening wel op de één of andere manier te kennen. Vaak doordat de onderliggende wiskundige structuur vooral uit differentiaalvergelijkingen bestaat, die vaak niet op te lossen zijn maar middels computersoftware wel door te rekenen.

Die ordening moet dan dienen als basis voor toekomstverwachtingen of zelfs voorspellingen,  bijvoorbeeld op de effectenbeurs. Uitgangspunt van de chaos theorie is dat kleine gebeurtenissen steeds grotere gebeurtenissen met steeds meer impact tot gevolg kunnen hebben.Gebruikte begrippen in chaostheorie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer