zaterdag 21 mei 2016

Algemene termijnenwet

Algemene termijnenwet 


De (minder bekende) algemene termijnenwet die bepaalt wanneer een termijn door de wet automatisch verlengd wordt.

We vinden dit soort termijnen met name in de wereld van de belastingen. Zo wordt bijvoorbeeld een termijn verlengd naar de eerstvolgende werkdag (de maandag in dit geval) als een termijn eindigt op een zaterdag of een zondag.

Ook voor de algemeen erkende feestdagen zijn regelingen getroffen.

Vertalingen Algemene termijnenwet

Engels: General interperiod tax allocation act
Duits:  Algemeines Fristengesetz
Frans:  Loi générale sur la répartition
            finale entre les exercises

Gebruikte begrippen in algemene termijnenwet


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer