maandag 2 mei 2016

algemene hypotheekvoorwaarden

algemene hypotheekvoorwaardenIn de algemene hypotheekvoorwaarden zoals die door de bank of ander geldschieter worden opgesteld staan alle regels waar de partijen zich aan te houden hebben.

De algemene hypotheekvoorwaarden zijn in het algemeen in zeer lastige, ambtelijke taal gesteld en voor de leek niet of nauwelijks te doorgronden. Het gevaar van tekenen voor iets wat u helemaal niet wilt is bijzonder groot.

Het verdient daarom altijd sterk aanbeveling om iemand in de arm te nemen die u helpt om deze algemene hypotheekvoorwaarden te doorgronden. Neem wel iemand die onafhankelijk is al zal het bijzonder moeilijk zijn om die te vinden.

Vertalingen van algemene hypotheekvoorwaarden

Engels: General mortgage conditions

Gebruikte begrippen in algemene hypotheekvoorwaarden


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
geldschieter
  ... een geldschieter is een persoon of bedrijf dat kapitaal levert aan ondernemingen vaak betreft het hier geld aan kleinere of...Lees meer