maandag 23 mei 2016

Give up transactie

Give up transactie


De term Give up transactie heeft meerdere betekenissen:

1. Transactie waarbij de ene commissionair een order uitvoert voor een cliënt van een andere commissionair.

2. Een gebruik in de effectenhandel, waarbij een grote belegger bepaalt dat een deel van de provisie uitbetaald moet worden aan een andere partij dan degene die de order heeft uitgevoerd.
Gebruikte begrippen in giveup transactie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer