donderdag 19 mei 2016

gensaki

gensakiEen gensaki is een Japanse benaming voor een obligatie met daaraan een terugkoopverplichting gekoppeld.

Het verschil tussen aan- en verkoopprijs levert bij de gensaki het rendement voor de belegger.
Gebruikte begrippen in gensaki


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer