woensdag 4 mei 2016

Emissievoorwaarden

Emissievoorwaarden


Met het begrip emissievoorwaarden worden de voorwaarden bedoeld ,die vermeld staan in het emissieprospectus, waaronder de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties plaatsvindt.

Denk daarbij aan voorwaarden als de koers van uitgifte, de datum van inschrijving dan wel van de storting.
Gebruikte begrippen in emissievoorwaarden


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
emissieprospectus
  ... een emissieprospectus is een door de emittent uitgegeven boekwerk waarin onder andere de voorwaarden voor de emissie staan vermeld alsmede...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer

Begrippen waar emissievoorwaarden in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


betaalbaarstellen coupons of dividenden
  ... onder het begrip betaalbaar stellen van coupons of dividenden verstaan we bij obligaties het aanwijzen van...Lees meer