woensdag 4 mei 2016

Emissie met voorkeursrecht

Emissie met voorkeursrecht


Een emissie met voorkeursrecht is een vorm van een emissie waarbij bestaande aandeelhouders recht van voorkeur hebben bij de inschrijving op nieuwe aandelen of converteerbare obligaties. 

Een emissie met voorkeursrecht is een andere benaming voor een claimemissie of kortweg claim.

Het is dus een vorm van een emissie waarbij bestaande aandeelhouders voorrang hebben bij het inschrijven op nieuwe aandelen of converteerbare obligaties.Gebruikte begrippen in emissie met voorkeursrecht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
claimemissie
  ... een claimemissie is een vorm van een emissie waarbij bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht hebben ten opzichte van nieuwe aandeelhouders bij...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
inschrijven
  ... onder inschrijven verstaan we het intekenen op een uitgifte emissie van aandelen of obligaties...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer