maandag 9 mei 2016

Electronic Funds Transfer System

Electronic Funds Transfer System


Onder een een electronic funds transfer system, afgekort tot EFTS verstaan we een betaalsysteem, waarbij debitering en creditering volledig langs elektronische weg plaatsvinden.

Het mag duidelijk zijn dat deze systemen in het internettijdperk steeds meer gemeengoed worden.
Gebruikte begrippen in EFTS


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


creditering
  ... we spreken van creditering van een rekening bij het bijschrijven van een bedrag op die rekening...Lees meer
debitering
  ... met de term debitering van een rekening bedoelen we het afschrijven van een bedrag van deze rekening...Lees meer
transfer
  ... een transfergarantie is een garantie van een bevoegde instantie zoals een deviezeninstituut staatsbank of centrale bank waarin de transfer van...Lees meer