dinsdag 3 mei 2016

Cumulatief preferent aandeel

Cumulatief preferent aandeel


Een cumulatief preferent aandeel is een preferent aandeel dat, indien het preferente dividend niet of niet geheel is uitgekeerd, de daarop volgende jaren ook preferent is voor het achterstallige dividend.
Gebruikte begrippen in cumulatief preferent aandeel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
cumulatief preferent
  ... cumulatief preferent is een voorkeursrecht bij een aandeel dat blijft bestaan ook als het in een bepaald jaar niet...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
preferent aandeel
  ... een preferent aandeel is een aandeel waaraan bepaalde voorrechten zijn verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend...Lees meer

Begrippen waar cumulatief preferent aandeel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


cumulatief preferent winstdelend aandeel
  ... bij een cumulatief preferent winstdelend aandeel zijn de rechten van een cumulatief preferent aandeel en die van...Lees meer
cumpref
  ... een cumpref is een samentrekking van cumulatief preferent aandeel en er wordt hetzelfde mee bedoeld...Lees meer
cumulatief preferente winstdelende aandelen
  ... cumulatief preferente winstdelende aandelen zijn hetzelfde als een cumulatief preferent aandeel waar dan nog bij komt dat...Lees meer