maandag 9 mei 2016

Covered warrant

Covered warrant


Onder een covered warrant verstaan we een warrant geschreven door een andere partij dan het bedrijf waarop de onderliggende waarde betrekking heeft.

Bij uitoefening levert de uitgevende partij van de warrant de aandelen, die al uitstaan en verhandeld worden op de secundaire markt. Dit in tegenstelling tot "not covered warrants", waarbij bij uitoefening nieuwe aandelen worden uitgegeven van hetzelfde bedrijf dat de warrant uitgeeft.

De term covered komt hier vanuit het feit dat de partij die de warrant uitgeeft zichzelf in moet dekken om de aandelen te leveren op het moment dat de warrant afloopt, bijvoorbeeld door deze op de genoemde termijn aan te kopen.
Gebruikte begrippen in covered warrant


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
dekken
  ... onder het dekken van een shortpositie verstaat men het kopen van aandelen die men eerder heeft verkocht zonder ze op...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
secundaire markt
  ... onder de secundaire markt verstaan we de eigenlijke beurshandel de uitgifte of emissie van effecten gebeurt op de primaire markt...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer