maandag 16 mei 2016

Coupondatum

Coupondatum


De coupondatum is de datum waarop een obligatie met vast renteschema de rente beschikbaar stelt.

Momenteel is dit in de Nederlandse situatie meestal eenmaal per jaar, de 1e of de 15e van een maand.

Degene die de avond voor de coupondatum gerechtigd was tot de stukken heeft recht op de uitbetaling van de coupon.
Gebruikte begrippen in coupondatum


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer

Begrippen waar coupondatum in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
meeverkochte rente
  ... een lening of obligatie bouwt in de loop van het jaar rente op...Lees meer
meegekochte rente
  ... dat betekent dat als je een paar...Lees meer