zondag 15 mei 2016

Couponbelasting

Couponbelasting


Couponbelasting is een niet in Nederland bestaande vorm van belasting die geheven wordt over de betaalde couponrente.

Ingezetenen in Nederland en Nederlanders die in het buitenland wonen, krijgen hun couponopbrengsten uitgekeerd zonder inhouding van couponbelasting.

Dit geldt eveneens voor buitenlandse houders van Nederlandse obligaties.

Bij buitenlandse obligaties gelden geheel andere regels. O.a. is hier van belang of er een belastingverdrag met Nederland bestaat.
Gebruikte begrippen in couponbelasting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
belastingverdrag
  ... Met een belastingverdrag wordt een verdrag tussen landen bedoeld om het betalen van dubbele belasting voor de...Lees meer
couponrente
  ... de couponrente is het rentepercentage waarmee de rentevergoeding over de nominale waarde van de obligatie wordt aangeduid...Lees meer