maandag 9 mei 2016

Correctiefactor

Correctiefactor


De correctiefactor vinden we bij de formule die aangeeft hoe de uitoefenprijs van warrants of de omwisselingsprijs van convertibles wordt aangepast in geval van verwatering van het aandelenkapitaal ten gevolge van stocks , bonussen, emissies etc.
Gebruikte begrippen in correctiefactor


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
stocks
  ... stocks is de gebruikelijke kreet voor aandelen bij beleggers onder elkaar...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
verwatering
  ... verwatering is het verschijnsel dat een aandeel minder waard wordt omdat er zonder dat het vermogen van de onderneming gegroeid...Lees meer

Begrippen waar correctiefactor in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


hoogste koers
  ... de hoogste koers of simpelweg de "high" die een effect in een bepaalde periode dag week maand heeft bereikt...Lees meer
correctiefactor per aandeel
  ... onder de correctiefactor per aandeel verstaan we de correctie van een aandeel zoals de nettowinst het dividend en...Lees meer