maandag 9 mei 2016

cornering

cornering


Onder cornering verstaan we een samenwerking tussen een aantal partijen die een dusdanig grote positie in bijvoorbeeld een aandeel oplevert dat deze positie groot genoeg is om de markt te kunnen manipuleren.

Er zijn gevallen bekend waarbij door deze cornering zoveel contracten uit kwamen te staan dat deze qua omvang in totaal groter waren dan wat er in theorie geleverd zou kunnen worden.
Gebruikte begrippen in cornering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
manipuleren
  ... onder manipuleren van de beurs verstaan we het toepassen van trucs en kunstgrepen die de koersen op de beurs in...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer

Begrippen waar cornering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


exerciselimit
  ... uitoefendatum is de vooraf vastgestelde datum waar op de koper van een optie de...Lees meer